Frågor & svar

 • Vinterstängning av poolen

  Vintervård

  Detta är en allmän beskrivning av vinterstängning. Läs även separata instruktioner anpassade för Er utrustning. Poolen stängs av när vattentemperaturen sjunker under +10°C.

  Markpooler

  1. Gör rent poolen noggrant med bottensugen. Vid behov skrubba väggen vid vattenlinjen för att smutsen inte ska missfärga liner.

  2. Testa vattnet och justera pH vid behov (ideal 7,2-7,6) Om klor har tillsatts i bräddavloppet måste cirkulationen gå kontinuerligt minst 12 timmar innan den stängs av.

  3. Backspola sandfilter minst två minuter för att försäkra dig om att sanden är riktigt ren. Smuts som ligger kvar bildar en hård kaka som kan vara väldigt svår att avlägsna.

  4. Samtliga apparater utomhus tömmes påvatten genom att dräneringspluggar skruvas ur. Viktigt! Försäkra er om att värmeväxlare, värmepump,
  solfångarpaneler m.fl. är helt tomma på vatten. (värmare etc. i rostfritt stål skall alltid tömmas även om de är monterade i frostfritt utrymme för att eliminera korrosionsskador).

  Pumpmotor samt annan känslig elutrustning plockas bort
  och förvaras torrt inomhus.

  5. Alternativ 1 (gäller endast om pumpen är monterad under vattennivån).

  Sänk vattennivån under bräddavloppet. Efter att pumpen tagits bort låt slangen från bräddavloppet vara fri så att regnvatten kan dräneras. Annars samlas vatten i breddavloppet vilket leder till att den fryser sönder.

  Alternativt 2

  Behåll vattennivån, bräddavlopp och inlopp ska pluggas med vinterpluggar (gäller om pumpen är monterad över vattennivån). Ta bort flottör och korg från bräddavloppet och fyll på med frigolit som tar upp is-expansionen. Lämplig frigolit är vanlig vit porös frigolit som tar upp isens fryskraft.

  6. Lampan ska demonteras och lampinsatsen placeras med vikt i påse på poolens botten alternativt läggas på poolkanten. Tänk på att om lampan placeras på poolkanten att ingen kan tända lampan i misstag. Utan vattenkylning brinner lampan.

  7. Ventiler tas bort vid maskinrum och förvaras frostfritt. Vinterpluggar ska inte användas om rör från inlopp och bräddavlopp inte kan dräneras ut.

  8. Nu är det dags att tillsätta algdräpare enligt instruktioner på flaskan.

  9. Täck över poolen med vintertäckning eller vinterplåtar. Vintertäckning och vinterplåtar klarar snö laster för zon 2. (ca 30-50cm). Större mängder måste avlägsnas. Pooltak fungerar också som vintertäckning. OBS! Tänk på att pooltaket inte klarar mer än 10 cm blöt snö. Om större mängd snö samlas måste man sopa bort denna.

  Andra poolöverdrag skall inte användas på vintern. Dessutom gäller för Pool-Guard att tryckrören skall tömmas varefter överdraget skjuts ihop.

  Pooler ovanmark (Gardenpool-typ)

  Vi rekommenderar att pooler ovan mark skall tömmas till marknivån, spara dock alltid 30 cm vatten i linerpooler. Sparas 30 cm vatten så hamnar vattennivån under lampan vilket hindrar isen från att spräcka denna.

  Om vattnet trots detta bevaras skall så kallade frysblock användas (antal ex 4×8 pool krävs ca 42 block som läggs i ring längs poolväggarna.) OBS! Vid detta förfarande kan inte Bygg-Anders garantera ett fullgott frysskydd detta leder till att garanti på frysskador inte gäller. Detta sätt är dock under utvärdering och har hitintills visat sig fungera tillfredställande men vi vet ännu inte vad som händer vid en längre period med riktigt låga temperaturer. Lampan demonteras och lampinsatsen placeras med vikt i påse på poolens botten.

  Vinterplåtar

  Bästa skydd för både pool, människor och djur är kraftiga vinterplåtar. Om presenning används ska den vila på vattenytan med extra slack och får sedan frysa fast. Pooltältet Solbåge kan användas på vintern. Det ska spännas upp ordentligt och måste borstas av vid rikliga snömängder. Andra poolöverdrag bör inte användas på vintern. Pool-Guards tryckrör ska tömmas varefter överdraget skjuts ihop.

  Vinteröverdrag

  Det är ett starkt vävt överdrag som släpper igenom vatten. Överdraget spänns upp med kraftigt gummiband runt om. Överdraget kan med fördel
  användas som standardöverdrag året om.

  Vid osäkerheter eller ytterligare funderingar, kontakta Bygg-Anders för mer information.

   

 • Vilka poolkemikalier finns?

  Desinficerande kemikalier

  Det är klorpreparat i olika former eller klorfria medel som tar bort oönskade bakterier och alger. Algdräpare bekämpar vi alger med desinficering mot bakterier är begränsad.

  Långverkansklor (90 % aktivt klor)

  Stora 200 grams tabletter, ”klorpuckar”, som löser sig långsamt. Vanligast och mest bekvämt för utomhuspooler, ej för inomhuspooler. Används i kemikalieautomater.

  Dosering: ca 1 tablett per 25-40 kbm var 5-7 dag. Placeras i bräddavloppets korg.

  Multiklor (80 % aktivt klor)

  Stora 200 grams tabletter, ”klorpuckar”, som löser sig långsamt. Innehåller även algmedel och flockningsmedel. Fö utomhuspooler.

  Dosering: ca 1 tablett per 25-40 kbm var 5-7 dag. Placeras i bräddavloppets korg.

  Aktionchock (65-70% aktivt klor)

  Snabblösligt granulat (pulver) för chockklorering. Används vid vårstart och inför vinterstängning samt när behov uppstår under säsongen. Bästa preparatet att snabbt återställa vattenkvaliten om du slarvat så att vattnet blivit grumligt och alger börjat växa. 
  Varning! 
  Täck inte över poolen direkt efter chockklorering, vänta med detta i ungefär 1 timme för att inte materialet i överdraget skall skadas.

  Dosering: 200 gr/10 kbm. Dosera viss mängd i bräddavlopp och sprid ut resterande i poolen. Lös helst upp granulatet i stor hink med varmt vatten före dosering. Aktionchock kan även spridas direkt i uppvärmt poolvatten om du tillser god spridning. Klumpar som lämnas på botten kan orsaka blekning.

  Dagsklor (65-70% aktivt klor)

  Innehåller små klortabletter à 20 gram för daglig klorering. För både utomhus och inomhuspooler.

  Dosering: ca 1-2 tabletter (20-40 gr)/10 kbm varannan dag. Placeras i bräddavloppet eller i flytande fördelare.

  Snabbklor (56 % aktivt klor)

  Innehåller snabblösligt klorgranulat (pulver) med pH-neutral.
  För utomhuspooler, rekommenderas speciellt till småpooler.

  Dosering: ca 30-45 gr (2-3 msk)/10 kbm varannan dag. Dosera i bräddavlopp eller sprid noga direkt i poolen. Klumpar som lämnas på botten kan orsaka blekning. Småpooler ca 15 gr (1 msk)/1000 liter varannan dag. Kan även användas för

  Chockklorering ca 200 gr/10 kbm.

  Soft-Care klorfri desinficering

  Innehåller aktivt syre i pulverform för klorfri desinficering.
  Kombineras med algdräpare vid utomhuspool.

  Dosering: ca 200 gr/10 kbm vid uppstart. Underhållsdosering ca 65 gr/10 kbm, 2 gånger i veckan. Ska användas tillsammans med algdräpare 0,5 dl/10 kbm per vecka i utepool. Komplettera med Aktionchock vid behov och ökad badbelastning. Dosering i småpooler är 30-45 gr (2-3 msk)/1000 lit per vecka samt 15-30 gr (1-2 msk) efter varje bad. Komplettera med Snabbklor vid behov och ökad badbelastning.

  Algdräpare

  Algdräpare är ett flytande medel som hindrar algtillväxt. Används vid vinterkonservering av poolvattnet samt som komplement till Soft Care klorfri desinficering.

  Dosering: ca 1-2 dl / 10 kbm vid algbekämpning och vinterkonservering.

  Justerande kemikalier

  Det här kemikalier används för att justera pH-värde, kalkhalt och alkalinitet.

  Sänk pH

  Innehåller surt pulver som sänker pH-värdet

  Dosering: ca 100 gr/ 10 kbm för sänkning av 0,1 pH enhet. Överdosera ej, dela hellre upp doseringen och kontrollmät efter 2 timmar. Lös upp pulvret i en stor hink med varmt vatten för snabbast verkan. Dosera i bräddavlopp med cirkulation på eller sprid ut direkt i poolen.

  Höj pH

  Innehåller alkaliskt pulver som höjer pH-värdet.

  Dosering: ca 100 gr/10 kbm för höjning av 0,1 pH enhet. Överdosera ej, dela hellre upp doseringen och kontrollmät efter 2 timmar. Lös upp pulvret i stor hink med varmt vatten för snabbast verkan. Dosera i bräddavlopp med cirkulation på eller sprid ut direkt i poolen.

  Höj Alkalinitet

  Innehåller pulver som höjer vattnets alkalinitet. Idealisk alkalinitet 80-120 ppm.

  Dosering: 180 gr/10 kbm höjer 10 ppm. Lös upp pulvret i stor hink med varmt vatten för snabbast verkan. Dosera i bräddavlopp med cirkulation på eller sprid ut direkt i poolen.

  Höj Kalk

  Innehåller pulver som höjer kalkhalten. Idealisk kalkhårdhet 200-400 ppm, minimum 150 ppm.

  Dosering: 140 gr/10 kbm höjer 10 ppm. Lös upp pulvret i stor hink med varmt vatten för snabbast verkan. Dosera i bräddavlopp med cirkulation på eller sprid ut direkt i poolen.

  Övriga kemikalier

  Här finns Flockningsmedel för att fälla ut bl.a. järn och ge ökad filtrering och Antiklor för att reducera klorhalten.

  Super-Flock

  Innehåller flockningskuddar för sandfilter. Fäller ut och binder järn och mineraler samt ger ökad filtrering i sandfilter genom att fånga upp mycket små partiklar som annars skulle passera sandfilterbädden.

  Dosering: 1-2 gånger i månaden för extra klart vatten eller vid behov. Vid nypåfyllning av järn och mineralhaltigt vatten placeras en patron i bräddavloppet (före klorering), backspola på nytt efter ett par dagar.

  Flockningsmedel standard

  Innehåller pulver för att ”flocka” järn och mineralhaltigt vatten.

  Dosering: 400 gram flockningsmedel per 10 kbm poolvatten. Höj vattennivån maximalt i poolen, kontrollera pH-värde och justera vid behov. Chockklorera poolen och låt stå ett dygn. Lös upp flockningsmedlet i ljummet vatten. Stäng av reningsverk och sprid därefter flockningsmedlet i poolvattnet. Låt stå i ytterligare ett dygn. ”Flockar” som samlats på botten avlägsnas med hjälp av bottensugning men ställ om sandfilterventilens
  läge till ”waste” så att det går direkt till avlopp.

  Klorbalans

  Innehåller pulver som skyddar Dagsklor (kalciumhypoklorit) från att brytas ner av solens uv-strålar.

  Dosering: 300-500 gr/10 kbm. Tillsätts endast vid nypåfyllt vatten. Klorbalans förbrukas inte, överdosering medför klorlås.

  Antiklor

  Innehåller pulver som sänker klorhalten. Praktiskt för att snabbt få ner hög klorhalt efter chockklorering.

  Dosering: 18 gr/10 kbm per ppm klor som ska bort. Överdosera ej!

  Förvaring och hantering av poolkemikalier

  Samtliga poolkemikalier och testet ska förvaras barnsäkert! I koncentrerad form är de flesta vådliga och frätande, akta hud och kläder. Förpackningarna ska vara förslutna, förvaras svalt men frostfritt och inte utsättas för solljus. Blanda aldrig kemikalierna med varandra. Sänk-pH och andra syror får aldrig förvaras tillsammans med klor. Vissa kemikalier kan med fördel lösas upp i stor hink med varmt vatten för att sedan
  doseras i poolen. Ha alltid vattencirkulationen igång om du doserat kemikalier i bräddavloppet.

  Poolkemikalier är förpackade och märkta enligt kemikalieinspektionens normer och är anmälda till Giftinformationscentralen. De kan ge råd för hjälp vid tillbud. Ring 112 akut eller 08-33 12 31 (mån-fre 09.00-20.00) om det inte är akut.

 • Hur lång måste pumpens filtercykel vara ?

  Sommar säsong

  Normalt på en privat villapool behöver poolvattnet filtreras tre till fyra gånger per dygn. Dvs. om man har en pump som pumpar 16 kbm/h måste då pumpen gå i 2,5 timmar för att omsätta poolens vattenvolym en gång (exempel taget på en 4×8 m pool). Detta måste ske 3-4 gånger alltså 4 x 2,5 = 10 timmar/dygn. Vi rekommenderar att pumpen går mellan 08:00-20:00, dvs. under den tid då man vanligtvis använder poolen.

  Under vår och höst

  Vår och höst kan man behöva ha pumpen på kontinuerlig drift om man vill värma vattnet även under natten.

 • Vad gör jag när det är vatten på min Poolsafe?

  Om du får vatten på ditt Poolsafe överdrag bör du pumpa bort det. Hos oss kan du köpa en speciell överdragspump.
  Kontakta oss för pris och order.

 • Hur får jag bort smutsranden vid vattenlinjen?

  Om du har fått en smutsrand i vattenlinjen på din pool går detta att tvätta bort.

  Om smutsen får sitta en längre tid kan den gro in i materialet och vara svår att få bort. Använd plastrengörare och skrubber, två produkter som finns i vårt sortiment. Använd inte exempelvis Scotchbrite svampar då dessa kan repa poollinern.

   

 • Rengöra poolen

  Mekanisk rening

  Mekanisk rening genom ett reningsverk krävs för att filtrera bort skräp och partiklar. Vanligast och mest lättanvänt är sandfilter. Polyesterfilter (patronfilter) förekommer också.

  Filtrering

  Reningsverket skall kunna omsätta poolvolymen minst 4 ggr/dygn. Reningsverket kan styras med tidur beroende på hur mycket poolen används och temperatur. Inspektera bräddavloppets silkorg dagligen och töm vid behov så att ej stopp uppstår i cirkulationen. Gäller även silkorg i pumpen. Sandfiltret ska rengöras genom backspolning var 7 –14:e dag.

  Backspolning av sandfilter

  1. Stäng av pump och värmare samt ev. annan utrustning.
  2. Vrid handtaget i läge backwash, backspolning.
  3. Sätt på pumpen och låt gå i ca: två minuter.
  4. Stäng av pump och ställ in läge rinse, renspolning.
  5. Sätt på pumpen och låt gå ca: 15 sek.
  6. Stäng av pump och vrid till filterläge.
  7. Sätt på pump och värmare samt ev. annan utrustning.

  Lägen på centralventilen:

  Filter – Filtrering, normalläge.
  Backwash – Backspolning, renspolning av filter ut i avlopp.
  Rinse – Renspolning av ventil efter backspolning.
  Waste – Avlopp, förbi filter direkt till avlopp.
  Closed – Stängd.
  Recirculate Cirkulation, enbart vattencirkulation, förbi filter.

  Polyesterfilter (patronfilter)

  I ett polyesterfilter är det en filterpatron som skräpet fastnar i. Filterpatronen ska plockas ut för rengöring ungefär 2-3 gånger per månad beroende på filterstorlek och nedskräpning.

  Först spolas patronen ren med vattenslang (högtryckstvätt med för hård stråle kan skada filtermaterialet). Därefter lägger man filtret i en stor hink med varmt vatten och doserar lite tvättmedel. Snurra runt filtret ordentligt och låt tvättmedlet verka 10 minuter. Skölj sedan noggrant. Filtret kan även tvättas i diskmaskin, max +50°C och utan torkeffekt. Det är praktiskt att ha en extra filterpatron hemma.

  Pooldammsugning

  Det skräp som sjunker till botten avlägsnas med bottensug. En bottensuganordning består av bottensug, slang och teleskopstång. Sugslangen kopplas till poolens bräddavlopp och utnyttjar poolpumpen för sugkraften. Se till att luft inte sugs in i systemet. Delarna kopplas ihop och ställs på poolbotten. I andra änden av sugslangen monteras en så kallad SkimVac (sugplatta). Sugslangen förs vertikalt ner i poolvattnet så att slangen vattenfylls helt (viktigt). När slangen är fylld ansluts den snabbt till bräddavloppet. Stäng av cirkulationen när bottensugning är avslutad så att slangen kan lossas från bräddavloppet utan att den skadas. Andra praktiska tillbehör som underlättar poolskötseln är lövhåv och väggborste. Båda passar på teleskopstången.

  Poolduken, Liner

  I vattenlinjen uppstår en smutsrand. Den tvättar du bort med vår Plastrengörare och mjuk tvättsvamp några gånger per säsong. Om smutsen får sitta längre tid kan den gro in i materialet och vara svår att få bort. Linern kan påverkas av lågt pH-värde som gör att veckbildning uppstår (linern växer). Vattentemperaturen ska vara max +30°C. Missfärgningar av järn och metaller kan tvättas bort med surt rengöringsmedel. Tänk på att linern krymper om poolen töms på vatten och att den sedan kan ha svårt att återta formen. Om du måste tömma poolen helt bör det ske på kvällen (ej i solsken) och återfyllning ska göras omgående.
  Gå försiktigt, helst barfota, och rengör duken varsamt om poolen är tömd.

  Betong och kakelklädda poolväggar

  Tänk på att obalanserat vatten (låg kalkhalt) kan göra att plattor och färg släpper. Eventuell pooltömning ska ske långsamt enligt tillverkarens instruktion. Små marksättningar kan annars orsaka sprickbildning som i regel inte går att täta.

 • Problem med din automatiska poolstädare?

  Problem med bottensug

  Har du en Zoom/G4 eller en Magic Clean poolstädare som inte fungerar bör du kontrollera pumpens sugkapacitet. Om städaren går igång, men snabbt slutar att fungera sitter felet mellan bräddavlopp och pump, kontrollera då din anläggning. Om problem kvarstår, kontakta oss.

  Problem med poolrobot

  Har du en Sweepy/Indigo som inte fungerar bör du kontrollera att städarens påse är rengjord. Om poolstädaren inte går på väggen kan det finnas luft i maskinen. Ta då städaren till ytan och vänd runt den för att avlägsna luft. Om problem kvarstår, kontakta oss.

   

 • Vad du ska göra om din pool läcker

  Om din pool läcker ska du börja med att stänga av reningsverket. Plugga sedan igen in- och utlopp. Kvarstår läckaget så läcker det via liner och/eller lampa. Då ska du syna alla skarvar noggrant.

  Om läckage inte beror på ovanstående, kontakta oss.

 • Hur länge ska en liner hålla?

  Om du är noga med vattenkvalitén bör din poolliner hålla i 10-12 år, dock bleks färgen på linern med åren.

 • Vad är alkalinitet?

  Alkalinitet är ett mått på vattnets förmåga att tåla tillskott av oxoniumjoner utan att reagera med en pH-sänkning, dvs. ett mått på vattnets buffertkapacitet. Man kan genom att mäta alkalinitet bestämma hur känsligt vattnet är för försurning och det ger ett bättre mått på föroreningsgraden än vad pH-undersökningar gör. Alkalinitet är vattnets förmåga att stå emot försurning (dvs. lågt pH).

  Har vattnet en bra alkalinitet ger det en bra förutsättning för stabilt vatten, dvs. att vattnets pH håller sig på en jämn nivå runt pH 7,2.

  En idelisk alkalintet är 80-120 ppm. Kemikalien ”Höj Alkalinitet” är ett pulver som höjer vattnets alkalinitet vid lågt pH. Dosering: 180 gr/10 m3 höjer 10 ppm. Lös upp pulvret i stor hink med varmt vatten för snabbast verkan. Dosera i bräddavlopp med cirkulation på eller sprid ut direkt i poolen.

 • Vad gör jag när poolvattnet…?

  …har en grönton?

  Detta beror oftast på att alger har bildats. För att vara säker kan man känna på väggarna, har de blivit hala är det alger. För att åtgärda problem, så gör du en chockklorering.

  Chockklorering: 200 gr/10 m3. Lös upp Aktionchock granulatet i stor hink med varmt vatten före dosering, häll sedan innehållet i hela poolen. (Aktionchock kan även fördelas direkt i ordentligt uppvärmt poolvatten om du tillser god spridning. OBS! Klumpar får inte lämnas på botten då de kan bleka linern!)

  …är grumligt?

  Ett högt pH-värde kan göra vattnet ”mjölkigt”, i synnerhet vid hög alkalinitet och kalkrikt vatten. För att åtgärda behöver du justera ner pH och eventuell alkalinitet.

  Fina partiklar som passerar filtret kan också göra vattnet grumligt. Åtgärda genom att backspola sandfiltret och använd Super-Flock för bättre
  filtrering.

  …blivit missfärgat? (ej alger)

  Ett rödbrunt vatten beror på järn i vattnet. Brunsvart vatten beror på en hög halt mangan. Blågrönt vatten beror på kopparhaltigt vatten.

  För att åtgärda bör du göra en chockklorering och använd därefter Super-Flock för att ”flocka” (binda) dessa ämnen så att de fastnar i sandfiltret och försvinner vid backspolning.

  Rör av koppar i systemet kan fälla ut kopparsalter vid lågt pH/hög klorhalt. Det kan även missfärga blont hår. Kopparrör hör alltså inte hemma i poolsystemet.

  …har en kraftig klorlukt?

  En kraftig klorlukt beror på för hög halt bundet klor (kloraminer). Gör chockklorering (se anvisning ovan) så att den bundna kloren frigörs. Fritt klor i normala halter luktar inte.

  …irriterar ögon vid bad?

  Ögonirritation beror oftast på felaktigt pH-värde. Kontrollera och justera pH-värde till 7,2-7,6. Även kloraminer (hög halt bundet klor) ger irritation (se punkten ovan).

   

 • Allmän poolvatten skötsel

  Vattenvård

  Ett bra balanserat vatten är A och O för poolens funktion

  Det är inte svårt att sköta om sin pool. Ett bra balanserat vatten är A och O för poolens funktion, driftsekonomi och utrustningens livslängd. De flesta kommunala vatten har goda grundförutsättningar som bra poolvatten. Fyller du från egen brunn eller annan källa krävs oftast någon behandling.
  Om poolvattnet är i bra balans så räcker det med att hålla kontrollen på vattnets pH och klorvärde under säsongen. Ett väl balanserat vatten håller sig stabilt. Endast nytt påfyllningsvatten, upprepad användning av sura rengöringsmedel och dylikt medför justering för balansen. Det viktigaste att hålla ordning på är vattnets pH-värde.

  Ett felaktigt pH innebär att material och utrustning i poolen kan ta skada, kloret får kraftigt reducerad verkan och vattnet irriterar ögonen. Om vattnet har låg alkalinitet ändrar sig pH-värdet lätt och gör det svårt att hålla det i konstant bra nivå. Mät och justera enligt nedan.

  Ideala vattenvärden för poolen:

  pH 7,2-7,6
  Klor (totalt) 0,7-2,0 ppm
  Fritt klor 0,7-2,0 ppm
  Bundet klor 0-0,5 ppm
  Alkalinitet 80-120 ppm
  Kalkhalt minst 100 ppm (alltid högre än alkalinitet)
  Cyanursyra 0-50 ppm endast utomhuspooler)

  Vattenkontroll (privatpooler)

  Poolvattnet skall kontrolleras med ”Testset för klor och pH” en gång i veckan. Andra värden testas 1-2 ggr per säsong eller om vattnet byts ut. Om du har Saltgenerator skall salthalten kontrolleras 2-4 ggr per säsong eller vid påfyllning av vatten. Obs! Det går inte att mäta t.ex. pH direkt efter chockklorering. Hög klorhalt (> 10 ppm) medför felavläsning och om klorhalten är över 25 ppm visar testen 0 ppm i värde. Om halten bundet klor är hög skall chockklorering utföras för att oxidera bort kloraminer och frigöra bundet klor.

  Rening av poolvattnet

  Kemisk rening krävs för att desinficera poolvattnet så att bakterier och alger inte uppkommer. Vanligast och mest effektivt är klor, men även andra desinfektionsmedel förekommer. Man kan mäta två typer av klor, bundet klor och fritt klor. Tillsammans blir det man kallar totalt klor. Fritt klor är det vi eftersträvar, det utgör det verksamma kloret som sköter desinfektionen, det varken luktar eller irriterar i normal halt.

  När fritt klor reagerar med föroreningar i poolen bildas viss mängd bundet klor s.k. kloraminer. Den är overksam och är det som ger den otrivsamma klorlukten. För att oxidera bort kloraminer och frigöra bundet klor krävs chockklorering.

  Tillfälligt hög klorhalt försvinner ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad, men för att omgående reducera hög klorhalt kan man använda Antiklor. OBS! Kontrollera vattenbalansen vid uppstart varje år.

 • Testutrustning true test, salttest, teststripes

  Vanligast och mest lättanvänt är Test-Strips. De finns i olika utföranden och kan mäta de flesta värden i pool­vattnet. Det är bara att doppa ner e teststicka (strips) i vattnet och sedan läsa av mot färgskala.

  Teststrips Standard mäter fritt klor, pH, alkalinetet och cyanursyra. Det fungerar bra om man vet att man har ett bra balanserat råvatten som man fyller poolen med. Det vill säga vatten med rätt alkalinitet och kalkhårdhet.

  Digitalt testset TrueTest

  Med ett digitalt test set blir det enklare mäta rätt värden. Doppa ett teststrips och lägg in mot avläsaren. Efter 15 sekunder visas värdena på den digitala displayen. Inbyggd minnesfunktion sparar de senaste 9 mätningarna.

  Värde Mätområde Tolerans

  Fritt klor 0-15 ppm 0-1 ppm +/-0,3 ppm, >1 ppm +/- 1 ppm
  pH-värde 6,1-8,8 +/- 0,1 ppm
  Total Alkalinitet 0-300 +/- 30 ppm

  Vid värden utanför mätområdet visas ”ER” i displayen.

  Gör så här:

  · Starta testsetet så att ”On” kan läsas i displayen
  · Tryck in startknappen och doppa samtidigt en teststicka rakt ner i poolvattnet utan att röra runt den.
  · Skaka av teststickan en gång med ett distinkt skak.
  · För in stickan till änden av avläsaren och lägg ner den med kuddarna nedåt, släpp den och låt den ligga (obs! skjut inte in stickan över glasytan, det ger fel resultat).
  · Vänta 15 sekunder tills värdena visas på den digitala displayen.
  · Notera uppmätta värden och justera vid behov.
  · Rengör avläsningsytan försiktigt med en bomullstops efter varje avläsning.

  Salt testset

  · Använd en ren mugg.
  · Skölj ur den i poolens vatten
  · Fyll i den med ca 2,5 cm poolvatten
  · Tag ut en test sticka (med torra fingrar) och ställ i koppen.
  · Obs. övre delen av stickan ska vara helt torr.
  · Vänta 3-4 minuter tills det gula bandet blir mörkt.
  · Ta upp stickan och läs av värdet där den vita stapeln når
  · Observera att alla salttestset har en unik skala som korresponderar direkt mot den sticka som följer med iburken.
  · Översätt skalan till ppm (miljondelar) Rek. 4 000 ppm (0,4%) Min 3 000 ppm (0,3%)

  Om salthalten understiger 3 000 ppm så måste saltklorinatorn stängas av. Den får inte startas förrän ny salt doserats och kan mätas över 3 000 ppm.